〜メンバーの戯言〜
<< 2020年1月 >>
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
<<   >>

Kursy udzielania pierwszej pomocy Piotrków Trybunalski

by Ludzkiorganizm

Nasz organizm tak naprawdę jest niezwykle kruchy i podatny na urazy. Każdego dnia, w rozlicznych sytuacjach zdarzają się okropne wypadki, w których ludzie tracą zdrowie czy nawet giną. W głównej mierze tyczy się to ruchu ulicznego i pracy w profesjach uznawanych za ryzykowne. Nieraz jednak nie trzeba wypadku, aby wydarzył się dramat. Chodzi m.in. o genetyczne dolegliwości zdrowotne, z którymi związane są na przykład zawały czy niespodziewane ataki padaczki. Ludźmi najbardziej odpowiednimi do zajęcia się ofiarami wypadków i w ogóle wymagającymi fachowej pomocy są oczywiście lekarze, a w nieco mniejszym stopniu ratownicy medyczni. Na nieszczęście nierzadko na przyjazd karetki pogotowia musimy czekać, a życie cierpiącego zależy od zwyczajnych ludzi. Wobec tego pośród szarych Polaków tak ważna pozostaje podstawowa wiedza z dziedziny udzielania pomocy przedmedycznej. Oficjalnie np. każdy posiadacz firmy ma obowiązek zafundować swoim pracownikom Szkolenia z pierwszej pomocy Łódź. W rzeczywistości jednak liczni zaniedbują tą regulację lub lekcje traktowane są jako kłopotliwy obowiązek, a zdobyta wiedza bardzo szybko zostaje zapomniana. Ponadto Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej Piotrków Trybunalski uczona jest w szkołach różnych szczebli, ośrodkach dla przyszłych kierowców lub na kursach szeregowych dla ochotniczych strażaków. Warto dodać również, że każdy kierowca ma obowiązek posiadać w samochodzie apteczkę z podstawowymi materiałami medycznymi. Elementarną kwestią jawią się więc umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Umiejętności tego rodzaju można przyswoić sobie właśnie na specjalnych zajęciach lub dowiedzieć się czegoś choćby z fachowej literatury. Prócz tego jednak w trudnych minutach ma znaczenie świadomość powagi sytuacji i umiejętność opanowania nerwów.


<< >>RSS

Ringworld
RingBlog v3.10g