〜メンバーの戯言〜
<< 2021年2月 >>
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Tlumy - 小田和正の記事 >>

Executive Search Poznań

by Tlumy

W kraju panuje wysoka stopa bezrobocia. Masy absolwentów politechnik i innych ludzi nie mogą odszukać godziwej pracy. Są jednak tacy, co rozglądać się za pracą nie muszą, bo ona sama ich znajduje. Chodzi o genialne persony oraz o ludzi mających jakieś szczególne kompetencje bądź doświadczenie. Tacy profesjonaliści są na wagę złota dla każdego przedsiębiorstwa i gwarantują swoim szefom znaczące przychody. Nie ma nic dziwnego w tym, że właściciele wielu przedsiębiorstw wyszukują jak najlepszych kandydatów na istotne etaty. Są nawet gotowi słono płacić za ich wynalezienie i przyciągnięcie na swoją stronę. Wobec tego w ostatnim czasie żywiołowo rozwija się assessment Łódź. Trudnią się tym wyspecjalizowane firmy, które za ciężkie pieniądze odnajdują pretendentów dla swoich klientów. Zazwyczaj jednak tacy ludzie już są zatrudnieni w konkurencyjnych firmach. Tak, więc "łowcy głów" dwoją się i troją, aby nakłonić tych ludzi, aby rzucili swoją aktualną pracę i zatrudnili się u kogoś innego. Oczywiście rekrutacja jest całkiem wielopłaszczyznowa i obejmuje również profesjonalne badania nazywane assessment center. Kandydaci muszą być bowiem starannie sprawdzeni pod kątem oczekiwań nowego chlebodawcy. W pierwszej kolejności jednak należy ich pozyskać. Fundamentalnym argumentem są zawsze lepsze zarobki, ale nierzadko to to za mało.


>>RSS

Ringworld
RingBlog v3.10g