〜メンバーの戯言〜
<< 2020年11月 >>
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Gutenberg - Bandの記事 >>

Pieczątki Łódź

by Gutenberg

Niniejszy krótki artykuł został napisany przy pomocy komputera, a jeśli ktokolwiek chciałby go wydrukować, to nic nie stoi na przeszkodzie. W końcu drukarki są w przeciętnym domu, a poza tym dysponujemy nowoczesnymi nośnikami danych i zawsze można podejść do punktu ksero na rogu ulicy. Nie zawsze jednak tak było, więc można uzmysłowić sobie jak kluczowym osiągnięciem był druk Łódź. Zanim Gutenberg dokonał wiekopomnego przełomu, prawie wcale nie istniała technologia druku. Czasami bawiono się w uciążliwe wycinanie i kilkukrotne odbijanie całych stronic, ale najpopularniejszym sposobem powielania treści było normalne przepisywanie. Przepisywano piórem i atramentem całe książki, a zajmowali się tym głównie księża. Była to żmudna robota, lektur było mało i były niezwykle kosztowne, a ponadto panował analfabetyzm. Dopiero wykorzystanie ruchomych czcionek drukarskich okazało się rewolucją. Liczba ksiąg bardzo wzrosła, wzrósł także powszechny dostęp do dzieł literackich, nastąpił rozwój wiedzy. Aktualnie metoda Gutenberga jest już przestarzała. Posiadamy potężne drukarnie i komputery. Poligrafia Łódź poszła z duchem czasu. W kolosalnych ilościach drukuje się nie tylko księgi i czasopisma, lecz również fototapety Łódź albo ulotki. Nie ma właściwie ograniczeń technicznych, a nasza cywilizacja fabrykuje stosy makulatury. Wypada jednak napomknąć, że znaczenie standardowego druku maleje z powodu rozwoju sieci www, ipadów i innych nowoczesnych wynalazków.


>>RSS

Ringworld
RingBlog v3.10g