〜メンバーの戯言〜
<< 2023年1月 >>
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
<< spawalnictwaの記事 >>

Osłony Stalowe Słupów

by spawalnictwa

Sektor spawalnictwa od kilku lat boryka się w naszym kraju z określonymi kłopotami. Wszakże dzięki dostrzegalnemu rozwojowi budownictwa i rozmaitych firm i inwestycjom publicznym stale wzrasta zainteresowanie usługami spawalniczymi, to dookoło brak profesjonalistów w tej branży. Jest to łatwe do wyjaśnienia. Po pierwsze zapewniliśmy sobie w Polsce w ostatnim czasie mnóstwo głównie studiów humanistycznych. Mamy licznych absolwentów m.in. teatrologii czy kulturoznawstwa, którzy nie posiadają żadnych należytych umiejętności na rynku. Do tego dochodzi dziwną niechęć do zawodówek, a to przecież wychowankom szkół zawodowych jest dziś łatwiej odszukać lepiej płatną. Tyczy się to w dużym stopniu zawodowych spawaczy, mających wiedzę w dziedzinach takich jak spawanie aluminium Łódź. Po drugie jakiś czas temu wielu zawodowców wyemigrowało do Wielkiej Brytanii i innych krajów rozwiniętych, gdzie są lepsze płace niż na miejscu. W związku z tym krajowe firmy muszą borykać się z brakami kadrowymi. Przedsiębiorstwa dostają wiele zleceń, jak zabezpieczenia ścian czy produkowanie belek budowlanych. Ktoś musi produkować wszystkie te przystanki, bramy albo odboje rampowe. Niestety nadal brakuje specjalistów, mimo rosnących płac. Branża spawalnicza jest jedynie przykładem słabych punktów polskiej ekonomii. Pod tym względem są potrzebne reformy i nie ma co do tego wątpliwości.


<< >>RSS

Ringworld
RingBlog v3.10g