〜メンバーの戯言〜
<< 2023年1月 >>
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
lapre_covid19の記事 >>

Luzowanie a chorowanie podczas plagii

by lapre_covid19

lapre jest portalem rozwijającym myśl ludzi o postrzeganiu pandemii na przykładzie Covid-u. Mamy na celu oznajmić przyczyny długofalowe odnośnie wspomnianego wcześniej problemu, rozbijając go na czynniki pierwsze. Na nasz blog zapraszamy ekspertów i pochylamy się głęboko nad tymi sprawami. Jesteśmy według nas dociekliwi i wyczerpującymi temat osobami.
>>RSS

Ringworld
RingBlog v3.10g