〜メンバーの戯言〜
<< 2020年1月 >>
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
alicja - Bandの記事

okna Andrychów

by alicja

Okna w Andrychowie.W
żadnym przypadku nie zwalnia to jednak od systematycznego wietrzenia
budynku, szczególnie ważnego w przypadku obecności
wielkiej ilości osób lub dużego
wzrostu wilgotności np. podczas gotowania.W
stanie zimowym skroplenie się wody jest spowodowane
niską temperaturą szyby. Wraz z względu niskich
temperatur na zewnątrz użytkownicy mieszkań nie wietrzą ich z odpowiednią
częstotliwością, doprowadzając do podwyższenia wilgotności w
budynku. Skutecznym sposobem poprawienia wymiany powietrza w
mieszkaniu jest zastosowanie nawiewników okiennych.

RSS

Ringworld
RingBlog v3.10g