〜メンバーの戯言〜
<< 2019年12月 >>
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Gutenberg - あれこれ - 2019年8月の記事 >>

Wiedza wydrukowana

by Gutenberg

Niniejszy tekst jest pisany czcionką komputerową, a jeśli czytelnik pragnąłby go wydrukować, to nie miałby z tym najmniejszego problemu. Jak wiadomo drukarki są tanie, a poza tym posiadamy nowoczesne nośniki danych i przy okazji można podejść do punktu ksero po drugiej stronie ulicy. Jednak nie zawsze tak było, wobec tego można uzmysłowić sobie jak przełomowym osiągnięciem był druk Łódź.

Zanim Jan Gutenberg zapisał się na kartach historii, niemalże wcale nie znano technologii drukarskiej. Niekiedy praktykowano żmudne wycinanie i parokrotne odbijanie całych stronic, ale najpopularniejszym sposobem powielania tekstu było zwykłe przepisywanie. Przepisywano piórem całe tomiska, a trudnili się tym przede wszystkim księża. Była to uciążliwa praca, lektur było niedużo i były bardzo kosztowne, a nawiasem mówiąc odsetek analfabetów nie był taki mały. Dopiero stosowanie metalowych, ruchomych czcionek drukarskich oznaczało przełom. Ilość ksiąg niesłychanie się powiększyła, zwiększył się także powszechny dostęp do literatury, wiedza docierała coraz dalej. W dzisiejszych czasach technologia Gutenberga jest już archaiczna. Posiadamy potężne drukarnie i komputery. Poligrafia Łódź poszła z duchem czasu. W dużych ilościach wytwarza się nie tylko książki i prasę, lecz również fototapety Łódź czy kalendarzyki kieszonkowe. Nie ma właściwie barier technologicznych, a człowiek tworzy góry makulatury. Warto jednak powiedzieć, że druk traci również na znaczeniu z powodu rozkwitu sieci internetowej, tabletów i innych zaawansowanych wynalazków
>>RSS

Ringworld
RingBlog v3.10g