〜メンバーの戯言〜
<< 2020年11月 >>
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Problematyka - あれこれの記事

Czy potrzebujemy technologii niskoemisyjnych?

by Problematyka

Sprawa globalnego ocieplenia stała się jedną z dominujących polityk Unii. Sprowadza się do popierania "zielonej" energii, ograniczania wykorzystania tradycyjnych paliw, jak również odgórnych prób nakazu oszczędzania energii elektrycznej. Unia Europejska utrzymuje, że wywołane przez nasz gatunek gromadzenie się gazów cieplarniach jest powodem globalnego ocieplenia. Wedle Komisji Europejskiej podniesienie się światowej temperatury o około 2 stopnie doprowadzi do takich nieszczęść, jak zatopienia pokaźnych terenów, migracje, brak żywności w wielu państwach albo załamanie gospodarcze.

Należy powiedzieć, że zmiany klimatu i ich rzeczywiste przyczyny nie są współcześnie tylko dylematem naukowym. To dzisiaj jedna z poważniejszych spraw politycznych w skali światowej oraz istotna część idei stowarzyszeń środowiskowych. W czasie, gdy jedni ostrzegają, że środowisko naturalne jest zagrożone, inni przekonują, że zmiany klimatu to kosztowna fikcja. Podatek od dwutlenku węgla, preferencje dla inwestycji w OZE, w tym siłownie wiatrowe czy sondy pionowe oraz inne ograniczenia poważnie odbiją się na formie ekonomicznej wielu państw. Nade wszystko polska ekonomia - oparta w przytłaczającej większości na węglu - odczuje głębokie skutki walki ze zmianami klimatycznym. W przypadku, gdy gatunek homo sapiens rzeczywiście ma negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, to ograniczenia emisji gazów cieplarnianych są rozsądne. Jeśli jednak kwestia jest przejaskrawiona, to aktywiści ekologiczni, europejscy politycy bądź przedsiębiorcy z sektora tzw. zielonej energii zrobią interes kosztem podatników. Dlatego też sprawy te budzą dużo emocji, a uczciwe pomiary naukowe schodzą na dalszy plan w politycznych kłótniach.RSS

Ringworld
RingBlog v3.10g