〜メンバーの戯言〜
<< 2020年12月 >>
T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
<< Organizmczlowieka - オフコースの記事

Organizm człowieka w rzeczywistości jest niezwykle słaby i podatny na uszkodzenia. Codziennie, w różnych sytuacjach mają miejsce makabryczne wypadki, w jakich istoty ludzkie tracą zdrowie albo nawet umierają.

by Organizmczlowieka

Organizm człowieka w rzeczywistości jest niezwykle słaby i podatny na uszkodzenia. Dzień w dzień, w różnorodnych okolicznościach mają miejsce nieszczęsne wypadki, w wyniku których istoty ludzkie tracą zdrowie lub umierają. W szczególności tyczy się to transportu i pracy w zawodach uznawanych za ryzykowne. Czasem jednak nie trzeba wypadku, by stała się tragedia. Chodzi między innymi o genetyczne przypadłości na zdrowiu, z którymi związane są np. przerwy w pracy serca albo niespodziewane ataki epilepsji.

Ludźmi najodpowiedniejszymi do zajęcia się ofiarami karamboli i w ogóle potrzebującymi fachowej pomocy jawią się rzecz jasna medycy, a w nieco mniejszym stopniu ratownicy medyczni. Na nieszczęście często na przybycie karetki pogotowia musimy poczekać, a los pokrzywdzonego zależy od przypadkowych ludzi. W związku z tym pośród zwyczajnych Polaków tak ważna pozostaje elementarna wiedza z dziedziny udzielania pomocy medycznej. Oficjalnie przykładowo każdy posiadacz firmy musi zafundować swoim ludziom szkolenie z pierwszej pomocy Warszawa. W rzeczywistości jednak co niektórzy zaniedbują tą regulację albo zajęcia odbiera się jako kłopotliwy obowiązek, a zdobyta wiedza szybko wyparowuje. Oprócz tego pierwsza pomoc Warszawa wykładana jest w szkołach poszczególnych szczebli, ośrodkach nauki jazdy czy na kursach dla ochotniczych strażaków. Warto nadmienić również, że każdy kierowca winien mieć w aucie apteczkę z bandażami i innym asortymentem.

Naczelną kwestią pozostają więc umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Umiejętności tego typu można posiąść właśnie na fachowych zajęciach lub nauczyć się czegoś choćby z filmów edukacyjnych. Swoją drogą jednak w kryzysowych minutach liczy się pojmowanie powagi sytuacji oraz zdolność do opanowania stresu.
<<RSS

Ringworld
RingBlog v3.10g