〜メンバーの戯言〜
<< 2019年12月 >>
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tlumy - Bandの記事 >>

Geniusza poszukuję

by Tlumy

W Polsce jest wysoka stopa bezrobocia. Armie absolwentów i innych obywateli nie mogą odszukać popłatnej pracy. Są jednak ludzie, którzy pracy szukać nie muszą, bo to praca odnajduje ich sama. Chodzi o niebywale uzdolnione jednostki oraz o ludzi mających jakieś wyjątkowe zdolności albo doświadczenie. Tacy podwładni są skarbem dla każdej firmy i zapewniają swoim szefom znaczące profity.

Nie ma nic dziwnego w tym, że właściciele silnych firm poszukują jak najlepszych pretendentów na istotne stanowiska pracy. Są nawet skłonni słono zapłacić za ich wyszukanie i przyciągnięcie do siebie. Dlatego też w ostatnich latach dynamicznie rozwija się headhunting. Trudnią się tym specyficzne podmioty, które za tysiące złotych selekcjonują pretendentów dla swoich kontrahentów. Zazwyczaj jednak tacy ludzie już są zatrudnieni u konkurencji. Dlatego też "łowcy głów" starają się jak mogą nakłonić tych ludzi, aby rzucili swoją dotychczasową pracę i poszli do kogoś innego. Oczywiście rekrutacja jest całkiem wieloaspektowa i zawiera również wymyślne testy określane assessment center. Kandydaci powinni być bowiem starannie wypróbowani pod kątem wymagań przyszłego pracodawcy. W pierwszej kolejności jednak należy ich skaptować. Fundamentalną zachętą są zawsze lepsze pieniądze, ale nieraz to to stanowczo za mało.
>>RSS

Ringworld
RingBlog v3.10g