〜メンバーの戯言〜
<< 2021年2月 >>
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
pozniej - 音楽 - 2019年9月の記事

Byle jakie studia

by pozniej

Nie tak dawno w naszej ojczyźnie jakimś cudem spadł poziom bezrobocia. To jednak konsekwencja nie tylko dodatniego wzrostu gospodarczego, ale także znaczącej emigracji i wcześniejszego spadku liczby urodzeń. W gospodarce jest za mało pracowników. Chodzi nie tylko o najprostsze czynności, ale zwłaszcza o profesje wymagające odpowiednich kwalifikacji. Świetnie można zobaczyć to w budownictwie, gdzie brakuje zdolnych budowlańców lub operatorów maszyn. Tyczy się to także spawaczy bądź biotechnologów. Można spokojnie powiedzieć, że prawdę mówili ludzie, którzy poddawali krytyce model oświaty. Wiadomo bowiem, że zwłaszcza szkolnictwo wyższe nie jest dostosowane do realiów rynku pracy. Z budżetu są wydawane miliardy złotych na szkoły wyższe, które nie nie nauczają niczego przydatnego. Do tej pory wielu młodych ludzi wybierało głupie kierunki studiów. Najpierw szkoła średnia Poznań, następnie egzamin dojrzałości i zapisy na jakieś stosunki międzynarodowe albo filologię klasyczną. Co niektórzy natomiast wybierali szkoły takie jak technikum budowlane Poznań, a potem studia techniczne, które są trudniejsze, lecz bardziej perspektywiczne. W efekcie mamy w Polsce wysyp absolwentów, którzy chowają swoje niepotrzebne dyplomy do szuflad i robią kursy na wózki widłowe. Dziś mało kto pracuje w swoim zawodzie, wiele osób ucieka za granicę. Uczelnie wyższe non stop biją się natomiast o rząd dusz, ponieważ dostają z tego pieniądze. Obecnie, z powodu niżu demograficznego jest im ciężej, niemniej jednak w dalszym ciągu młodzi ludzie studiują dla samego studiowania, a w przyszłości i tak pracują na zmywaku. Wobec tego reformy są nieodzowne, ale to ciężkie zadanie.
RSS

Ringworld
RingBlog v3.10g