〜メンバーの戯言〜
<< 2023年1月 >>
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wejscieの記事
01/29(日) 10:38
画像ファイルはありません 添付ファイルはありません
08/27(火) 22:43
画像ファイルはありません 添付ファイルはありません
>>Wejscieの記事一覧

Agencja celna Łódź

by Wejscie

Wejście Rzeczyspospolitej do Unii wywołało między innymi stopniowe otwarcie granic dla ludzi oraz towarów. Swoboda przepływu kapitału jest przecież fundamen....


Urząd celny ul. Św. Teresy Łódź

by Wejscie

Akces do UE spowodował m.in. stopniowe otwarcie granic dla ludzi oraz różnych rzeczy. Swoboda przepływu kapitału jest bowiem fundamentem unijnego rynku. Nie znaczy to jedn....


Handel i cło

by Wejscie

Akces Polski do Unii zapewnił stopniowe otwarcie granic. Swoboda przepływu towarów jest przecież jedną z tak zwanych swobód jednolitego rynku. Pomimo tego nie znac....

RSS

Ringworld
RingBlog v3.10g